Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä: Etelä-Hämeen Spanielit ry/ Minna Askolin

Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Etelä-Hämeen Spanielit ry:n jäsenrekisteri hallinta. Tietoja käytetään jäsenistön tiedottamiseen ja Suomen Spanieliliiton Spanieli-lehden lähettämiseen. Myös yhteistyökumppaneiden tiedotteita voidaan lähettää jäsenille.

Jäsenrekisterin sisältö

Etelä-Hämeen Spanielit ry:n jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi
  • osoite
  • postinumero ja postitoimipaikka
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • jäsenmaksulaskutus- ja maksutiedot
  • jäsenen pätevyydet

Jäsenen osoitetiedot luovutetaan Suomen Spanieliliiton Spanieli-lehden postitusta varten Spanieliliitolle.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa jäsenen pyynnöstä. Tiedot poistetaan rekisteristä jäsenen erotessa tai erotettaessa etelä-Hämeen Spanielit ry:stä. Tietoja jäsenrekisteristä pääsevät poistamaan Etelä-Hämeen Spanielit ry:n puheenjohtaja ja jäsensihteeri.

Rekisterin suojaustapa

Etelä-Hämeen Spanielit ry:n rekisterin tietoihin pääsevät puheenjohtaja ja jäsensihteeri. Tietokanta jossa rekisteri sijaitseen, on suojattu ulkopuoliselta käytöltä